Yoksulluk sınırı 6 bin 542,88 TL'ye açlık sınırı 2 bin 8,66 TL'ye yükseldi

Sizde Yoksul Olabilirsiniz !

 TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ raporuna göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Ocak ayında 6.542,88 TL, açlık sınırı ise 2.008,66 TL.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

-Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.008,66 TL, Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.008,66 TL,

-Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.542,88 TL,

-Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.451,97 TL olarak hesaplandı.

-Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bir ayda 67,50 TL artış gösterdi. Bunda özellikle yaş sebze ürünlerindeki artışın etkisi fazla oldu. Son bir yıl itibariyle -sadece mutfak harcaması için- 393,17 TL daha fazla harcama yapma gereği ortaya çıktı. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre 1.280,70 TL artış gösterdi. Böylece Ocak ayı itibariyle bir önceki aya göre hayat 220 TL daha pahalı duruma geldi.

2019 yılında geçerli olmak üzere yüzde 26,04 artışla aylık net 2.020,90 TL olarak belirlenen bekar bir işçinin asgari ücretindeki artış 417,77 TL olmuştu. Böylece asgari ücret uzun bir aradan sonra dört kişilik bir ailenin açlık sınırı tutarının üstünde belirlenmiş oldu. Ancak bekar bir işçinin yaşam maliyetini karşılamaktan uzak kaldı.
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2019 Ocak ayında şu şekilde gerçekleşti.

-Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3,48 oranında arttı.

-Yılın ilk ayında fiyatlardaki artış yüzde 3,48 oranında oldu.

-Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,34 olarak hesaplandı.

-Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17,60 oldu.Investing.com

Yoksulluk sınırı haber ekonomi TÜRK-İŞ