Tarihte Bugün 4 Mayıs

Tarihte Bugün 4 Mayıs

4 Mayıs 1931-Atatürk'ün, üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

1937 - Atatürk'ün Cumhurreisi olarak başkanlık ettiği hükümet toplantısında, Tunceli'de ayaklanmacılara karşı daha etkili saldırılarda bulunulmasını, köylerdeki halkın toplanarak başka yerlere nakledilmesini ve daha başka önlemlerin alınmasını içeren "Tunceli Tenkil Harekâtı" kararları alındı.

Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Numune Hastanesi'ni ziyareti, dönüşte İsmet İnönü'nün köşküne, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na uğraması.

1931 - Mustafa Kemal Paşa TBMM'de üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

Dördüncü Büyük Millet Meclisi'nin açılışı.

Atatürk'ün, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkürü ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla ant içmesi: "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Cumhuriyetin kanunlarına ve millî egemenlik esaslarına riayet ve bunları savunma, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle çaba sarf etme, Türk Devleti'ne yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini koruma ve yükseltmeye ve üstlendiğim görevin gereklerine varlığımı vermekten ayrılmayacağıma -huzurunuzda- namusum üzerine söz vererek ant içerim." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Çankaya'da Danimarka Elçisi Schon Peter'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

1924 - Atatürk'ün, "New York Herald" muhabirine hilâfet ve yabancı dinî kurumlar hakkında demeci: "...Her adımda patrikhaneler ve hilâfet gibi siyasî, dinî kurumların hukuku ile karşı karşıya geldik. Patrikhanelerin veya hilâfetin itirazlarına maruz olmaksızın hiçbir düzenleme veya ilerici fikir, idare şeklimize sokulamıyordu."

1920 - Bakanlar kurulu toplantısı.

Atatürk'ün, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen esasları ve İcra Vekilleri Heyeti'nde görev alan kişileri bildiren" genelgesi: "Millî iradenin fiilen vatanın mukadderatına el koymuş tanınması, esas ilke olarak kabul edilmiştir."

Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

Maliye Vekilliğine Hakkı Behiç Bey'in, Maarif Vekilliğine Rıza Nur Bey'in seçilmeleri.

1915 - İngilizlerin, sabah, Arıburnu cephesinden Kabatepe'ye -topçu ateşi desteğinde- asker çıkarmaya başlaması üzerine Atatürk'ün, Kabatepe'deki 77. Alay Komutanı Binbaşı Saip Bey'e emri: "Kuvvetiniz, karaya çıkan düşmanı def etmeye kâfidir. Taarruz edip uzaklaştırınız!" (Taarruz sonucu, çıkarma yapan düşman ağır kayıp vererek tekrar gemilerine dönmüştür). 

1278 - Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçe'yi devletin resmi dili olarak ilan etti.

1494 - Kristof Kolomb, Jamaika'ya vardı.

1814 - I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.

1865 - Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülüşünden üç hafta sonra Springfield Illinois'de toprağa verildi.

1904 - Panama Kanalı'ın inşasına başlandı.

1912 - İtalya, Rodos adasını işgal etti.

1919 - Çin Cumhuriyeti'nde yabancı mallarını boykotu savunan öğrenci ayaklanması

1930 - Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1932 - Al Capone, vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi.

1943 - Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında, şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilo un verilmesine karar verildi.

1949 - İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1953 - Ernest Hemingway, Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.

1970 - ABD'de, Ohio Kent Üniversitesi'nde, ABD'nin Kamboçya'yı işgalini protesto eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri dört öğrenciyi öldürdü, dokuzunu yaraladı.

1979 - Margaret Thatcher, İngiltere başbakanı seçildi. İngiltere tarihinin ilk kadın başbakanı oldu.

1994 - Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

1997 - Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, yedi kişi kayboldu.

2009 - Mardin'de yapılan bir düğün sırasında düğündekilere kan davası yüzünden aynı aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda 3 hamile kadın 6 çocuk toplamda 44 kişi öldü.

kaynak :wikipedia

Tarihte Bugün 4 Mayıs Atatürk Panama Kanalı Çin Cumhuriyeti Al Capone Ernest Hemingway