Kan Grubuna Göre Karakter Analizi

Kan vücudumuzdaki o yaşamsal sıvıdır… Vücudumuzun her damarında dolaşan sağlığımız hakkında bilgileri bile içinde depolayan bu sıvının karakterimize ne gibi etkisi var diye merak ediyorsunuz değil m ?

 Bedenimiz %7-8’i kan ile kaplıdır . Bir damla kan bile, insanların hayatında köklü değişiklikler yaratabilir. Bu kırmızı sıvının en önemli görevi oksijeni taşımasıdır. Buda vücut için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bununla birlite vücuttaki en önemli maddelerin taşımasını yine kan sağlıyor ve vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasınıda yine kan sağlıyor,  Damarlardaki bu bekçimiz yırtıkları bile onarıyor. Bu kadar önemli olan kan karakterimizi etkiliyor mu acaba ? Sizi biraz daha meraklandırıp bilimsel bilgiler ışığında ilerleyelim. 1numaram takipçileri...

Dünyada Kan Gurupları ile ilgili sayısal verilere bakıldığında:

* Her 100 kişiden 40’ı 0 RH pozitif,

* Her 100 kişiden 7’si 0 RH negatif,

*Her 100 kişiden 34’ü A RH pozitif,

*Her 100 kişiden 6’sı A RH negatif,

*Her 100 kişiden 8’i B RH pozitif,

*Her 100 kişiden 1’i B RH negatif,

*Her 100 kişiden 3’ü AB RH pozitif, 

*Her 100 kişiden 1’i AB RH negatif kan grubuna sahip olduğu bilinmektedir.

En eski kan grubu ise, 0 grubudur. 0 grubu “avcı”, A grubu “çiftçi”, B grubu “göçebe” ve AB grubu ise “modern” olarak adlandırılmıştır.

Kan gruplarına ait kişilerin karakter özelliklerine genel bir bakış atıp incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

''0'' grubu kan taşıyan insanların kendine güvenen, cesaretli insanlar oldukları,

''A'' grubundaki insanların sinirli ve hassas bir yapıya sahip oldukları, 

''B'' grubundakilerin diğerleriyle uyumlu, iletişimi yüksek ve yaratıcı fikirlere sahip oldukları 

''AB'' grubundaki insanların ise, en çekici ve ilginç insanlar oldukları belirlenmiş.

Birde Detaylı Bir Şekilde İnceleyelim.

0 Grubu: 

Güçlü, dayanıklı, özgüveni yüksek, cesaretli ve iyimser kişilerdir. İçinde bulundukları ortama adeta bir bukalemun gibi iyi uyum sağladıkları bilinir. Hayattan keyif almayı çok iyi bilir, dünya nimetlerini en iyi biçimde kullanırlar. Hayatı çok umursamaz yapıları vardır,  Modaya, havaya ve zamana uyumda problem yaşamayan tiplerdir. İnsanlarla iletişimleri çok kuvvetlidir. Olumlu ilişkiler kurmada üzerlerine kimse yoktur. Kendilerine verilen olanakları sonuna dek kullanırlar. Amaçlarına kolaylıkla, fazla çaba göstermeden ulaşırlar. Sivri ve uç fikirleri, eğilimleri yoktur. Sağlıklı bir bünyeye sahiptirler. Liderlik özellikleri ve başarı için gerekli güdüye sahip olmak 0 grubu insanlarının anahtar özelliklerindendir.

A Grubu: 

Özellikle kalabalık toplumlarda ve kırsal yaşamın gerginlikleriyle baş edebilmek için ortaya çıkmıştır. Bu grubun psikolojik özelliklerinden bazıları, kalabalık çevrelerin kitlesel ihtiyaçlarına katlanmakla oluşmuştur. Bu yüzden uyumlu bir yaradılışları vardır. Hisleri kuvvetlidir. Araştırma yapmaktan hoşlanan insanlar bu kan grubunu taşır. Dış dünyalarındaki tüm değişikliklere duyarlıdırlar. Bu aşırı duyarlılıkları, çevreleriyle çatışma içerinse girdiklerinde ters tepmekte ve bu gruptaki insanlar içlerine kapanmaktadır. Çevrelerindeki olaylara dayanma kapasiteleri yetersiz kaldığında ve uyumda güçlük yaşadıklarında o toplumun en acınacak, zavallı insanları olurlar.

En kilit özellikleri paylaşımcı olmalarıdır. Kendilerine ait neleri varsa, sevdikleriyle paylaşmaktan asla kaçınmazlar. Sıkıntılarını içlerine atar, kimseyle paylaşmazlar. Dolayısıyla kan grupları içerisinde depresyona girmeye en müsait olanlardır. Ayrıca A grubu insanların diğer gruplardakilere nazaran daha az grip olduğu da su götürmez bir gerçektir.

B Grubu: 

Zamanla toplumlardaki ırkların kaynaşması, yeni topraklar ve iklimlerle karşı karşıya kalan ilk B’lerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için uyumlu ve yaratıcı olmaları gerekmekteydi. B grupları, yerleşik hayata geçmiş A grupları kadar düzen sahibi ve konfor düşkünü değillerdir. Ayrıca bu grup, 0 grubundakilere göre daha az kararlılık gösteren yapıya sahiptir.

Biyolojik açıdan diğer kan gruplarına göre daha uyumlu bir yapı arz eder. Davranışlarında akılcılık ön plandadır, sistemli, düzenli ve iradeli yaşamayı severler. Başkalarının fikirlerinden etkilenmez, kendi kararlarını uygulamaya koyarlar. Egemen güç olmaktan ve insanları yönetmekten hoşlanırlar. İnatçı, otorite ve sert mizaca sahip olmalarından dolayı askerlik, uzmanlık, danışmanlı ve yöneticilik gibi işler yaparlar. Empati yapabilme yetenekleri gelişmiş bireylerdir.

AB grubu: 

İki karışım... Bu grup, sinirli ve hassas A’larla dengeli B’lerin birleşimi sonucu meydana gelmiştir. Bundan dolayı, biraz parça parça karaktere sahiplerdir. Diğer üç grubun tüm özelliklerini karmaşık ve karışık bir biçimde kendilerinde toplamışlardır. Dengeli bir yapıya ulaşmak için güçlü bir disiplinle karşılaşana kadar bocalayan, kaprisli, kararsız ve tutarsız bir kişilik sürdürürler. Çevrelerine önem vermeleri, sosyal tutumu önemsemeleri ve mantıklı düşünme yetisine sahip olmaları onları başarıya götürebilir. Detaycı değiller. En ilginç ve en çekici kan grubudurlar. Bu gruptan insanlar dünyada fazla bulunmaz. Dünya nüfusunun yaklaşık %5’ini oluştururlar. Ayrıca bu grup, kan gruplarının en yenisi olma özelliğini taşır.

Kan Grubu-Kişilik Arasındaki İlişki

Japon uzmanların yapmış olduğu bir araştırmaya göre, kan gruplarının insan kişiliğiyle yakından ilgisi olduğu ortaya çıktı. Japon uzmanlar, “İnsan vücudunun kimyası ile kişilik arasında önemli bağlar var. Kan grupları bunlardan biri.”diyerek açıklama yapmışlardır.

A Grubu Kadını: Çocukları çok sever ve sürekli çocuklarıyla ilgilendiklerinden eşlerini ihmal ederler. Para harcamaya düşkündürler. Değişiklikten hoşlanırlar.

A Grubu Erkeği: İyi bir dost ve konuşmacıdır. Düzenli yaşamayı tercih eder. Eş seçimi konusunda titizdir.

B Grubu Kadını: Para konusunda ya çok cimri ya da eli çok açık biridir.

B Grubu Erkeği: Özgürlüğünün kısıtlanmasından nefret eder. Kadınlara sonsuz saygı duyar. Neşeli bir aile ister. Yemek konusunda oldukça titiz bir yapıya sahiptir.

AB Grubu Kadını: Süse düşkündür. Para konusunda tutumlu biridir. Yemek pişirmek ve güzel sofra hazırlamakta çok beceriklidir.

AB Grubu Erkeği: Otoriter, sözünün aile içerisinde sözünün dinlenmesini isteyen bir bireydir. Hoşgörülü ve kararlı bir yapıya sahiptir. Eşine ev işlerinde yardımcı olmaktan hoşlanır.

0 Grubu Kadını: Çocukları biraz büyüdüğünde, hemen çalışma hayatına geri dönmek ister. Yemek yapmayı sevmez. Mutfak masrafları azaltarak kendine yeni elbiseler almayı tercih eder.

0 Grubu Erkeği: Çok kıskançtır. Kalabalıklara karışmayı sevmez. Hareketli, hırslı ve çalışkandır. Eşine sürekli hediyeler alarak sürprizler yapar.

KAN GRUBU KAN GRUBUNDAN KARAKTER TESTİ KAN GRUBUNDAN KARAKTER ANALİZİ KAN GRUBUNDAN İNSAN TAHLİLİ