Hacerü’l Esved Taşı Hakkında Bilmedikleriniz Neler ?

Kâbe'de büyük bir öneme sahiptir Hacerü’l Esved Taşı,Yön olarak güney doğu kısmına yaklaşık yerin bir buçuk metre yüksekliğine yerleşmiş bir şekildedir., yumurtaya benzeyen bir şekli vardır. Otuz santim çapında oldukça parlak siyah bir taştır. Hac sırasında Hz. Peygamber’in yaptığı gibi, sünnetidir “öpülmek” suretiyle saygı gösterilen bu taş câhiliye döneminde Araplar arasında da kutsal sayılmaktaydı. Bu sebeple Hz. İbrahim’den bu yana bu taş koruma altındadır ve günümüze kadar gelmiştir.

Hacerül Esved Taşının Muhafaza Kabı

Hacerül Esved Taşının Muhafaza Kabı

Resimde görüldüğü gibi Hacerül Esved Taşı koruma altındadır. Koruma kabında dış etkenlerden korunmaktadır.

Hacerü’l- Esved Taşı Cennetten Gelmiştir Bununla ilgili hadisler bulunur.

“Hacerü’l-Esved cennetten indirilmiştir. Sütten daha beyazdı fakat onu Ademoğlunun hataları kararttı.”

 “Hacerü’l-Esved cennetten geldi. Kardan daha beyazdı. Fakat onu müşriklerin hataları kararttı.”

Kâbe’yi inşa edilirken Hz. İbrahim Efendimiz tarafından  bu taşı Ebu Kubeys Dağı’ndan getirdiği rivayet edilir. Hz. Adem cennetten yeryüzüne indiğinde Yüce Mevla, meleklerin aracılığıyla ona bir cennet çadırı gönderdi. Hacerü’l-Esved de bu çadırın içindeydi çok güzel  beyaz bir yakuttu. Bu da Hacerü’l-Esved taşının cennetten geldiğini göstermektedir.

Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail’le beraber Kâbe’yi inşa ettikleri bilinmektedir. Bu inşa zamanında tavaf başlangıcı olarak Hz. İbrahim  oğlu İsmail’den bir taş istemiştir. Hz. İsmail taşı aramaya gitmiş fakat eli boş dönmüştür. Bu sırada Hz. Cebrail, Hz. İbrahim’e taşı getirmiştir.Nuh Tufanı’nda Kâbe sular altında kalmış, Ebu Kubeys dağı Yüce Mevlanın emri gereği Kâbe tekrar inşa edilene kadar bu kutsal taşı muhafaza edilmiştir.


hacerül esved kabe hac peygamber hazreti ibrahim hazreti ismail