Dede Korkut’un Kayıp 13. Destanı Bulundu

Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi

Türkistan'da bulunan kayıp Dede Korkut nüshası her şeyi değiştiriyor! Dede Korkut Destanları artık 13 tane. "Salur Kazan'ın Ejderhayı Öldürmesi" ile tanışın!

Türk edebiyatının en önemli kaynaklarından birisi olarak kabul edilen Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeni bir nüshası bulundu! Almanya ve Vatikan’da tutulan nüshalardan farklı olarak, bu kopyada şimdiye kadar bildiklerimize ek başka bir destan daha bulunuyor. Huzurlarınızda Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi!

25 Nisan’da başlayan Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu’nda haberi verilen kayıp destan, Prof. Dr. Metin Ekici tarafından paylaşıldı.

Bu zamana kadar bildiklerimiz bizlere Dede Korkut Destanları’nın 12 tane olduğunu söylüyordu. Kopyalardan birisi Vatikan, diğeri ise Almanya’nın Dresden şehrinde tutuluyor. Yapılan bu keşifle el yazmalarının sayısı 3’e çıktı. Kültürel tarihimiz için büyük önem arz eden bu gelişme Türk Dil Kurumu, Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile düzenlenen “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu”nda duyuruldu.

Geçtiğimiz kasım ayında Dede Korkut Destaları’nın UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne girdiği haberini paylaşmıştık. Şimdiyse, 4. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri’nin de verildiği bu sempozyumda, yeni bir nüsha ve kayıp bir destan haberi bizlerle oldu.

Kayıp nüshanın Türkistan’da bulunduğu gelen bilgiler arasında. 25 Nisan’da Bayburt Üniversitesi’nde başlayan ve 2 gün sürmesi beklenen etkinlikler Bayburt Kalesi, Dede Korkut Türbesi ve Bey Böyrek Mezarı ziyareti ile sona erecek.

15. yüzyılda yazıya geçirilen ve tam adı Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) olan eser, Türkçe konuşulan ülkelerin birleştirici unsuru olarak da tanımlanıyor.

Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması, Kam Püre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı, Kazılık Koca Oğlu Yigenek, Basat’ın Tepegözü Öldürmesi, Begil Oğlu Emre, Uşun Koca Oğlu Segrek, Dış Oğuz İsyanı ve Beyrek’in Ölümü.

Ve artık sevinçle ilave edebileceğimiz 13. destanımız Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi de bizlerle.Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü’nün zamanında, “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u da öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar,” dediği eserle ilgili günümüzde hâlâ yeni gelişmelerin yaşanıyor olması harika bir olay.

Bu büyük hadiseyi sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyduk. Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürdüğü Boy’u da içeren 3. nüshaya dair son detayları ve 13. destanın içeriğini öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Ayrıca yeri gelmişken Kayıp RIhtım AYlık Öykü Seçkisi‘nin 6. Yıl Özel Sayısı‘nda andığımız Dede Korkut Öyküleri temasını da yeniden hatırlatalım istedik. O temada 12 destan, 12 yazar tarafından yeniden anlatılmıştı. Galiba artık 13. destan için de özel bir çalışma yapmak gerekecek. Ne dersiniz?
kayiprihtim.com

Dede Korkut tarih destan 13.destan Salur Kazan Kayıp 13. Destanı