Çarşafı Yasaklayan Padişah Abdülhamit Han

bdülhamit zehirlenmiş ve ölümün eşiğinden dönmüştür. Böyle durumlarda annesini yeni cami hazinesinde ziyaret ederdi.

Abdülhamit zehirlenmiş ve ölümün eşiğinden dönmüştür. Böyle durumlarda annesini yeni cami hazinesinde ziyaret ederdi. Camiden çıkınca yanında yanında bulunan üvey annesine arabaya binmeyelim yürüyelim der. 

Yürümeye başlarlar, yollar kalabalıktı, yürüyüş esnasında padişah, siyahlar giyinmiş bazı kadınlar fark etmiş. Bunlar iyice örtünmüşler, ancak gözleri görmeye yaradığı için açıkta bırakılmıştı. Üvey annesi Canan Kadınefendi'ye : Burası Hıristiyan mahallesi değil. Bu kadar matemli madamın burda ne işi ne acaba diye sordu. Canan gülerek: ne demek matemli, bunlar hıristiyan değil ki, müslüman hepsi, çarşaf diyorlar, moda, şimdi moda.
Ne demek moda? Böyle moda mı olur? Oldu bile, suriyeli zengin bir ailenin kadınlarından yayıldı bu moda, bizim hanımlar hemen benimsediler., şimdi feraceler atılıyor, çarşaflar giyiliyor, Istanbul'un her semtinde.
Böyle bir çirkinliğin yayılmasına izin veremem, yasak edeceğim bu çarşafları, insan yarasa gibi ortalıkta dolaşır mı der ve çarşafı yasaklar.

Kaynak:

Fatih' ten bu yana haremde günlük tutulmuştur. ancak bu günlükler ii. mahmud'un eline geçince darüssade kapısında yakılmıştır. Sonra abdülmecid zamanında yine başlanmış. bu yazdığım da 'saray notları' olarak isviçre bankalarında muhafaza ediliyor.


Harem penceresinden 2. Abdülhamit syf: 144

Çarşafı Yasaklayan Padişah Abdülhamit Han abdülhamit tarih