BTK 'dan " Türk Telekom Çekmiyor " Bildirisi

BTK 'dan " Türk Telekom Çekmiyor " Bildirisi

               

BTK 'dan " Türk Telekom Çekmiyor " Bildirisi

Bilgi Teknolojileri Kurumu ( BTK ) Türk Telekoma yaptığı hizmet kalitesi ölçümleri sonucunda uyarı verdi.Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Türk Telekom ve Avea birleşmişti. BTK 'dan yapılan açıklamayla beraber Türk Telekom Çatısı altında himet veren avea BTK tarafından hedeflenen çekim kalitesinin sağlanamaması üzerinde uyarı alan AVEA aşağıdaki bildiriyi 1 ay boyunca internet sitesinde yayınlayacak.


İşte BTK'nın Türk Telekom'a Vermiş Olduğu Uyarı Yazısı

BİLDİRİ LİNKİ  >>>>

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09.02.2017

Karar No : 2017/DK-SİD/34

Gündem Konusu : Avea'nın 2016 yılı 2. Dönem Hizmet Kalitesi Bildirimleri

KARAR : Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığının hazırladığıtakrir ve ekleri incelenmiştir.

Avea İletişim Hizmetleri AŞ (Avea) tarafından yapılan 2016 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden;Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası,Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 15, 25, 44 ve 46’ncı maddeleri,GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ’in 20’ncimaddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin EldeEdilmesine İlişkin Tebliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, Balıkesir’in Marmara ilçesinde, Isparta’nınSenirkent ve Uluborlu ilçesinde, Trabzon’un Köprübaşı İlçesinde, “Arama Başarısızlık Oranı”ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusuihlalin ilgili takvim yılı olan 2016 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu 4yerleşim yeri için Avea’nın yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesiyükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulmasıhususuna karar verilmiştir.

BTK 'dan " Türk Telekom Çekmiyor " Bildirisi türk telekom çekmiyor avea çekmiyor btk bilgi teknolojileri kurumu avea son dakika