Abdulhamid Han Hakkında Bilinmeyen Herşey

Osmanlının 34. patişahı Sultan II.Abdülhamit Han'dır. Sultan Abdülmecid’in oğludur.

Abdulhamid Kimdir

 Babasının ölümünden sonra padişahlığa onun amcası Abdülaziz geçmiştir. Amcası Abdülaziz’in 1876′da tahttan indirilmesi ve şüpheli koşullarda ölümü, ağabeyi V. Murat’ın tahta geçirildikten üç ay sonra ruhsal çöküntü yaşaması iddasıyla tahtan indirilip  Çırağan Sarayı’na hapsedilmesi onun patişah olmasına zemin hazırlamıştır. 

31 Ağustos 1876 tarihinde Osmanlının 34. padişahı ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp’te kılıç kuşandı. Abdulhamid'in Osmanlı serüveni başlamış oldu.

Abdulhamid Han Neler Yaptı?

• Ülkeye İlk otomobili Abdulhamid getirmiştir,

• Dünya da metro yokken  İstanbul'a ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptırmış ve atlı ve elektrikli tramvaylar kurdurmuştur,

• ilk modern eczanemizi yine Abdulhamid açtırmıştır,

• İlk defa elektrik altyapısını kurdurdu.

• Abdulhamid Han 5 bin km kara yolunu yaptırmıştır,

• Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yine o yaptırmıştır,

• Sanat adamıydı İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektirmiş ve arkeoloji müzeciliğini başlatmıştır,

• Turizme önem verdi Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez temsil ettirmiştir,

• Kuduz aşısının bulunmasından sonra İstanbula Kuduz Hastanesini (İstanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtırmıştır,

• Kültürlü bir adamdı Polisiye romanların ülkemize girişini sağlamıştır,

• Dine önem verirdi Paris’te İslam Külliyesi kurdurmuştur,

• Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirmiştir,

• Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan satın aldı

• Yerli kumaş giymiş, Hereke de bulunan bez fabrikasını Abdulhamid kurdurmuştur,

• Bankacılıkta öncü olmuş Ziraat Bankasını kurmuş, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtırmıştır,

• Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını kurdurmuştur,

• Toplu sünnet merasimleri düzenleyip her bir çocuğa çeyrek altın göndermiştir, toplu sünnetleri ilk kez gündeme getirmiştir,

• Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye olarak kitap göndermiştir,

• Yoksul halkına devletin parası yerine kendi cebinden kömür dağıtmıştır,

• Ermeni Onnik’in ona yazdığı mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırmıştır,

• Kendi biriktirdiği parasından hayır amaçlı bir  kısmını borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etmiştir,

• Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtmiş,kültür seviyesini arttırmak için ücretsiz kitap dağıttırmış, 6 bin kitabın çevrilmesini sağlamış, Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlamıştır,

• Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar vermiştir,

• Güll yetiştiriciliğini teşvik etmiştir, Isparta’daki gül yetiştiriciliği de O’nun öncülüğünde başlamıştır,

• Türkiye’nin birçok yerinde saat kuleleri yaptırmıştır,

• Hindistan, Afganistan, Cava, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları göndermiştir,

• Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera sahneletmiştir,

• Sarayda müzik okulu kurdurmuş, çocuklarına piyano dersi aldırmıştır,

• Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını insanlara hediye etmiştir,

• Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katilini affetmiştir,

• Latin Amerika ülkeleri ile Osmanlı arasında diplomasiyi başlatmıştır,

• Yalova Termal kaplıcalarını kurdurmuş, Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtmış, sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır,

• Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütlemiştir, Çin’in göbeği Pekin’de Hamidiye Üniversitesini kurdurtmuştur,

• Beş vakit namazını aksatmadan kılmıştır,

• Donanmaya askeri gemiler almıştır,

• Çanakkale Savaşı’nda kullanılan topların çoğu Abdulhamit döneminde alınmıştır,

• Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize gelmesini sağlamıştır,

• Kiliselere, sinagoglara yardım etmiştir,

• Peygamberimize, dinimize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları oynanmasını engellemiştir,(Fransa-İngiltere-Roma-ABD)

• ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddetmiş, İzmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturmuştur,

• İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdirmiş (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir),

• Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami inşa edilmesini sağlamıştır,

• Çocuk hastanesi (Şişli Etfal [çocuklar] Hastanesi) açtırmıştır,

• Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atamış, parasını cebinden ödediği bir yerde kabir yaptırtmıştır,

• Posta ve Telgraf teşkilatını kurdurmuştur, (Sirkeci Büyük Postane binası)

• Abdülhamit ve Abdülmecid isminde dünyanın ilk torpido atan denizaltılarını Taşkızak tersanesinde yaptırtmıştır,

• İlkokulu zorunlu tutmuş (kız ve erkeklere), ilk kız okullarını açtırmış, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa geçilmesini sağlamıştır,

• Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptırmıştır, (32 tane)

• Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptırmış, okuma yazma oranının 5 kat artmasını sağlamıştır, (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu, sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul vardı)

• Orta okul (Rüşdiye)sayısı 619’a çıkmasını sağlamıştır, Fransızca dersleri müfredatlara konulmasını sağlamıştır,

• Lise eğitimi için İdadiler açmış (109 tane), (İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi vb.)

• İstanbul’da Darülfünun!u (Üniversite) açmış, Dünyanın ilk Dişçilik okulunu yine Abdulhamid Han kurdurmuştur,

• Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası), Kuleli Askeri okulu, Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okulları yani) ,Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fak.), Mekteb-i Tıbbıye-i (Marmara Ünv.Tıp Fak.), Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve Baytar Mektebi, Hendese-i Mülkiye (Yüksek mühendis okulu), Daarül Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel sanatlar fak.), Hamidiye Ticaret Mektebi (İktisadi ve Ticari ilimler akademisi), Aşiret Mektebi (Osmanlılık fikrini yaymak için), Bursa’da İpekböcekçiliği okulu, Dilsiz ve Âmâ Okulu, Bağcılık ve Aşıcılık Okulu, Orman ve Madencilik Okulu, Polis Okulu yine Abdulhamid Han  tarafından kurulmuştur.

Abdulhamid Hakkında Bir Kıssas

O öyle bir yöneticiydi ki. Bir gece yaverini aldı bindi paytonuna. Bir evin önünde durdurdu paytonunu. Yaverine bu eve gireceksin ve karşına çıkan adamın kellesini uçuracaksın demiştir. Yaver çok şaşırmış hayır da diyememiş. Mecburen çalmış kapıyı almış kellesini adamın. Yıllarca yaverin içi içini yemiş fakat korkmuş soramamış. Abdulhamid Han vefat etmiş ve yaver koşa koşa o eve gitmiş. Çalmış kapıyı bir kadın açmış. Yaver merakla sormuş şu tarihte burda bir adamın gece vakti kellesi gövdesinden ayrıldı o geceyi hatırlıyor musunuz ?

Kadın : Hatırlamaz olur muyum ? O gece Rabbime dua ettim. Öyle ki o adam oğlumdu ve bana sarkıntılık ediyordu. O gece gelen kişi onun kellesini uçurdu ve bende rahata kavuştum.

Böyle bir Patişah abdestsiz hiçbir devlet evrağını imzalamamıştır. Adaletinden de hiçkimse şüphe duyamaz.

Neden Tahtan İndirildi ?

Yahudilerin bu işte payı büyüktür. Dünyada en çok sürülmüş millettir Yahudilerdir. Kudüsten çıkarıldıktan sonra Roma toprakları dışına yaşamaya başladılar...  O dönemde Rusya, İspanyada oldukça fazlaydı. Hz. İsa'yı çarmağa gerdikleri için hırıstiyan topraklarında kabul görmemişlerdir. Büyük yerleşim yerlerine gelmek zorunda kaldılar. Böylelikle tahsil ve ticarete yöneldiler. Tahsil görenler ise felsefi akımlarla Dünyaya saçma sapan fikirler atmıştır. İki nehir arası yani mezepotamya Yahudilerin kutsal toprakları varsayılır Tevratta. Öyleki ordaki kavimleri yok etme emri verildiğine inanırlar. Yahıdilerin oyunu ile Almanyada yetiştirilen subaylarla Osmanlı üzerinde birçok oyun oynandı...

Abdulhamit kimdir abdulhamithan kimdir abdulhamid han kimdir abdulhamid han hakkında bilinmeyenler abdulhamid osmanlı patişahı abdulhamid 2.abdulhamid II.Abdulhamid